LS DATA

Gde se „muvaju“ vaši prodavci?

Gde se „muvaju“ vaši prodavci?

 

Koliko puta vam se desilo da ne možete da “uđete u trag” svojim agentima ili da su vam potrebni dani i dani da pregledate radne naloge, zatim da pozovete prodavnicu i proverite da li je zadati posao obavljen?

Ovakvim situacijama možete da kažete zbogom – razvojem modernih tehnologija i softverskih sistema u 21. veku možete u svakom momentu da znate gde se „muvaju” vaši agenti, da li su posetili sve objekte za taj dan, da li je plan obilazaka objekata realan, koliko su se zadržali na terenu i slično.

SOKO Centar je aplikacija uz pomoć koje u svakom momentu možete da pristupite svim željenim izveštajima koji su vezani za vaš merčandajzing tim, a tu su svakako i njihove rute – u svakom momentu možete da vidite da li su vaši agenti ispoštovali zadate frekvencije i da li ima odstupanja od istih.

Kako funkcioniše GPS praćenje?

Prilikom beleženja poseta, mobilna aplikacija beleži i GPS koordinate. Ukoliko objekat koji je agent posetio ima u sistemu unete koordinate, onda se u izveštaju mogu videti (ne)podudaranja. Izveštaj je grafički, koji pokazuje mapu države sa pinovima, pređene putanje, koliko je vremena provedeno u putu a koliko u objektu, koji agent je bio odgovoran za naznačene rute, odnos zadatog i posećenog.

Šta menadžeri mogu da prate uz pomoć SOKO Centar aplikacije?

Zahvaljujući SOKO Centru, menadžeri mogu da unesu rute za svakog agenta. Kada agent krene na teren, mobilna aplikacija beleži vreme početka njegove posete objektu, vreme zatvaranja posete i njegove GPS koordinate u momentu starta posete. Na osnovu beleženja ovih podataka, svaki menadžer može da ima uvid u:

  • Izveštaj o uspešnosti rute: aplikacija beleži koliko objekata je bilo zadato agentu za određeni datum, a posebno pokazuje koliko je realno objekata posetio. Na osnovu tih podataka pokazuje se procentualni odnos zadatog i posećenog i uočavaju se propusti.
  • Izveštaj o posetama: pokazuje koliko objekata je agent trebalo da ispuni za određeni datum a koliko je zaista posetio, odnosno uz pomoć ovog izveštaja uočava se da li su zadate rute realne (da li ih je moguće ispuniti).
  • Izveštaj o zadržavanju u objektu: omogućava uvid u zadržavanje agenta u svakom objektu ponaosob.

Pristup izveštajima, kao menadžeri, možete imati u svakom momentu. Međutim, iako je praksi pokazano da je nemoguće svakodnevno posvetiti pažnju gledanju izveštaja, uz SOKO sistem možete da odaberete željeni vremenski period (na primer, od prvog do poslednjeg dana u kalendarskom mesecu) i proverite uspešnost zadatih ruta.

Zahvaljujući SOKO sistemu, možete imati realan uvid u aktivnosti svojih agenata kroz samo nekoliko koraka.