LS DATA

ID tehnologije u zdravstvenom sistemu

ID tehnologije u zdravstvenom sistemu

Identifikacija pacijenata postaje sve sofisticiranija, u zdravstvenom sistemu razvijenih zapadnih zemalja 70% bolnica koristi bar kodove na trakama koje se nose oko ručnog zgloba kao jedno od rešenja za pozitivnu identifikaciju pacijenata. Primenom ovih metoda ostvaren je veliki napredak na polju povećane efikasnosti osoblja, bezbednosti pacijanata i smanjenju rizika od pogrešne identifikacije.

Bar kod etikete sadrže više informacija nego konvencionale oznake, u odnosu na rukom pisan tekst mogu deponovati mnogo veću količnu podataka na znatno manjem prostoru. Pored toga kod njih ne postoji problem nečitkog upisa, a sam proces označavanja odvija se brže u odnosu na pristup u kome bi se na etiketama ispisivao tekst.

Prednosti primene bar koda u ovoj oblasti su potkrepljene veliki brojem primera iz prakse, a ovde ćemo navesti i neke dodatne oblasti u kojima je primena bar kodova takođe veoma korisna

Označavanje uzoraka i označavanje preparata – primenjuje ga dve trećine bolnica u kojima je označavanje laboratorisjkih uzoraka bar kod etiketama u potpunosti eliminisalo greške. Potrebno je samo definisati potrebne podatke koji će biti prikupljani i upisivani na etikete, poput datuma, vremena, imena pacijenta i spiska analiza koje treba obaviti i ti podaci će biti automatski snimljeni na etikete bez opasnosti da dođe do greške usled nečitkog rukopisa. Označavanje lekova i preparata je znatno efikasnije ukoliko se koriste etikete koje su lako čitljive, mogu se pratiti i lako se kreiraju. Osoblje na lak i pouzdan način identifikuje medikamente i doze pošto je greška koja može nastupiti pri očitavanju bar koda izuzetno retka i dešava se jednom na svaka tri miliona skeniranja.

Identifikacija osoblja – Barkodiranje omogućava bolnicama da stvore sigurno okruženje obezbeđujući osoblju identifikacione oznake visokog kvaliteta koje nude dodatne napredne bezbednosne procedure. Dvodimenzionalni bar kodovi sposobni su za pohranjivanje velike količine informacija uključujući digitalne fotografije koje mogu biti prikazane prilikom svakog skeniranja kartice. Pacijenti će se na taj način osećati sigurnije i komfornije, a rad osoblja biće u mnogome pojednostavljen.

Označavanje opreme i zaliha – Više od 50% bolnica planira da pokrene proces označavanja opreme i zaliha medicinskih sredstava. Osnovna ideja u ovom slučaju nije preterano drugačija od one kojom se rukovode i drugi poslovni subjekti, radi se o unapređenju upravljanja inventarom i sprečavanja gubitaka koji mogu nastati usled neadekvatnog raspolaganja zalihama lekova i drugog sanitetskog materijala. Uvođenjem bar kod tehnologija smanjujemo troškove i dobijamo veći nivo kontrole nad imovinom u realnom vremenu.

Valja napomenuti da postoje određeni dodatni izazovi koje zdravstvene organizacije moraju prevazići da bi uspešno integrisale bar kod tehnologije u svoje okruženje. Istraživanja pokazuju da su četiri glavne barijere koje stoje pred uspešnom implementacijom ID tehnologija visoki troškovi uvođenja, integrisanje sa postojećim procesima i zahtevima specifičnim za zdravstvane ustanove, otpor zaposlenih i greške u unosu podataka. Iako provereno donose velike benefite potrebno je da njihovo vođenje bude sprovedeno uz korišćenje iskustava iz prakse da bi se prevazišli početni problemi i nedoumice i ostvarilo očekivano na polju poboljšanja nege pacijenata, povećane efikasnosti i smanjenja troškova.

Zaključimo, ID tehnologije ne samo da omogućavaju identifikaciju pacijenata, one mogu dodatno unaprediti identifikaciju uzoraka, praćenje opreme, označavanje preparata. Bar kod donosi preciznost i konzistentnost u rad zdravstvenih institucija, dovodeći čitav zdravstveni sektor na jedan novi, viši nivo.