LS DATA

Kod koga je moja brusilica?

Kod koga je moja brusilica?

Kod koga je moja brusilica?

Pitanje vrlo često na gradilištima. „Pa, nisam siguran, mislim da je poslednji put bila kod Mikija!“ –  odgovor koji više ne mora da bude takav…

Svako gradilište, hotel ili industrijsko postrojenje ima veći broj mašina, alata, opreme i drugog inventara koji svakodnevno menjaju lokacije i zadužioce. Puno velikih firmi ima veću količinu IT opreme  (telefona, računara…), koja ima visoku vrednost, i u stalnom je pokretu. Sistematično i efikasno praćenje lokacija i zadužilaca alata, mašina i opreme je uvek predstavljalo izazov.

LS Data je razvila sopstveno rešenje: Vidra plus – sistem za praćenje i popis osnovnih sredstava i inventara. Vidra plus može da bude u potpunosti integrisan u poslovni sistem korisnika (ERP), ili da radi kao samostalni softver gde korisnik može da vrši uvoz i izvoz putem xls fajlova.

Osnovni pristup je da svaki deo opreme bude označen jedinstvenom oznakom, i da prilikom svake promene zadužioca ili lokacije, korisnik skenira oznaku i zabeleži promenu. Osim lokacije i zadužioca moguće je pratiti i statuse i stanje sredstva kao i razne druge parametre. Kroz centralnu web aplikaciju moguće je pratiti trenutne ili istorijske izveštaje. Dakle, odgovor na pitanje: „Kod koga je moja brusilica?“, može da bude i „Evo, Vidra će nam pokazati kroz par klikova!“