LS DATA

Terenski komercijalista – optimizator logističkih procesa

Terenski komercijalista – optimizator logističkih procesa

Soko Sistem je moćan alat za svakog terenskog agenta. Ono što ga čini uspešnim je veliki broj funkcionalnosti kojima pokriva razne uloge na terenu – prodavca, merčandajzera, refilera, supervizora, trenera, anketara, tajnog kupca, promotera…

Ono što povezuje sve terenske agente koji rade sa robom je jedna od najvažnijih logističkih funkcionalnosti: prikaz tačnih pretvornika i forsiranje predefinisanih logističkih pakovanja. Ova funkcija je izuzetno korisna u optimizovanju logističkih operacija, te joj je posvećena velika pažnja.

Soko Sistem ima kompleksne algoritme, što omogućava da po pojedinačnoj šifri proizvoda definišete osnovne pretvornike (odnose između SKU, Osnovne jedinice, Transportnog pakovanja i Palete), kao i da forsirate neki tip pakovanja i/ili minimalnu količinu za poručivanje. Prodavcima je onda u mobilnoj aplikaciji omogućeno da trebuju po tipu pakovanja koji im odgovara (ako je dozvoljen), a količine im se automatski preračunavaju kroz pretvornike.