8.70

 • Anketa – na pitanjima dodat atribut da li je dozvoljeno slikanje
 • Multiselect predfilteri na izveštajima Asortiman i Asortiman pozicija (+ filter poslednja poseta)
 • Osnovni izveštaj porudžbenice – dodate kolone za sve kategorizacije posova
 • Izveštaj Grupisane porudžbenice – dodat filter po statusu vraćene porudžbenice
 • Podaci POS – dodata kolona sa listom supevizora
 • Izveštaj fotografije – učitavanje datuma fotografije
 • Izveštaj Porudžbenica – ispravka greške na prikazu iznosa i pdv-a

8.60

 • Izveštaj Broj fotografija dodat
 • Izveštaj Fotografija proširen novim filterima i optimizovan
 • Izveštaj Asortiman pozicija ne sadrži neodgovorene, a zadate elemente
 • Dodato opciono imenovanje fotografija pri izvozu
 • Izveštaj poseta – Ispravke vremena trajanja između dve posete
 • Uvoz i prikaz ugovorenih pozicija – izmena strukture
 • Novi parametar za nivo obaveze GPS tolerancije GPSRequirementLevel
 • Izveštaj Porudžbenica – dodati novi atributi na prikazu i filter
 • Izveštaj Porudžbenica sa vrednostima grupisanim po atributu 1

8.50

 • Uvoz dokumenata – izmenjena procedura upisa
 • Izveštaj Fotografije. Prikaz i navigacija (prethodna/sledeća) kroz fotografije u punoj veličini
 • Izveštaj Asortiman i Izveštaj Zbirno(Pivot) omogućeno brisanje svih filtera
 • Izveštaj Asortiman – novi filteri
 • Sifra dokumenta je otvorena za unos, a izmena je omogucena uz podesavanja
 • Prikaz i navigacija (prethodna/sledeća) kroz fotografije u punoj veličini na izveštaju Fotografije

8.40

 • Koiranje ankete i kopiranje pitanja iz ankete
 • Prosiren izvestaj unos cena: godina, mesec, nedelja, cena po kg, regularna cena po kg
 • Dodat atribut oznaka na POS
 • Uvoz korisnika, proizvoda i firmi
 • Uvoz, izvoz za uvoz i prikaz u detaljima proizvoda po firmi
 • Uvoz dokumenta
 • Optimizovan rad sa fotografijama
 • Podešavanje porudžbenice (setovanje rabatne politike)
 • Obračun rabata, cene i PDV-a na porudžbenici
 • Izveštaj Ankete omogućeno otvaranje samo slike u novom tabu iz grida

8.30

 • Odobravanje/blokiranje porudžbenica
 • Izmena pristigle porudžbenice omogućena

8.10

 • Učitavanje akcija na asortimanima
 • Dodato dugme <Prilagodi> na Firmama, Korisnicima, Rutama i Asortimanima
 • Omogućen unos šifre rute i asortimana, kao i parametar koji omogućava izmenu
 • Tagovi za fotografije – Forma za unos, izmenu, promenu sortiranja i brisanje tagova
 • Filtriranje na izveštaju Fotografija po tagovima
 • Specifičan uvoz dokumenata
 • Uvoz proizvoda – ispravka greške
 • Izmena aktivnosti dokument – menja se putanja za IUD dokumenta
 • Šifarnik Ruta i Proizvoda – prikazuje se datum promene

8.00

 • Uvoz iz excel-a – Proizvodi, Korisnici, Partneri, Prodajna mesta
 • Uvoz iz excel-a – Rute, veza POS-Korisnik, veza Korisnik-Grupa korisnika, Detalji za proizvod i partnera
 • Ispravka greške pri upload-u fajlova za uvoz

7.80

 • Podaci Rute – Dodato filterisanje kolona u gridu na popup-u za izbor POS-ova
 • Izveštaj Posete (Mapa) – dodat prikaz početne i krajnje tačke za taj dan
 • Proširena lista dozvoljenih fajlova na Dokumentima
 • Olakšano pretraživanje i izbor aktivnosti na izveštajima
 • Uvodjenje klasifikacija za proizvode na izvestaje sa proizvodima.
 • Višestruko brisanje na proizvodima.
 • Uvoz akcija iz excel dokumenta
 • Proširenje mape rute na 200 POS-ova
 • Proširen izveštaj o posetama

7.70

 • Novi tip rabata – uveden rabat koji se odnosi na partnera
 • Šifarnik Korisnici – ispravka na detaljima kada ne postoji ni jedan dodeljen pos korisniku
 • Optimizacija integracije za akcije i komercijalne uslove

7.50

 • Greška redosled pitanja (Anketa Pivot)
 • Greška preuzimanje zaliha (servis mob. ap)
 • Izveštaj posete – dodata razlika vremena od poslednje poslednje posete
 • Izveštaj prepiska – proširenje liste prikazanih poruka kako bi tok kumunikacije bio jasniji

7.40

 • Šifarnik POS – dodata mogućnost da se ponište kategorizacije i distributeri
 • Tip distribucije uveden i uvoz tipa distribucije
 • Šufarnik Pozicija – uvedene šifre
 • Uvoz ugovorenih pozicija i slanje na uredjaj.
 • Asortiman pozicija – proširenje i optimizacija
 • Anketa – dodata mogućnost da supervisor izabere agenta sa kojim radi, prikaz izabranog agenta na izveštajima
 • Veza POS-magacin uvedena
 • Izveštaj Ruting/Maping za specifičnog korisnika
 • Uvoz proizvoda – ispravka
 • Optimizacija izvestaja za ankete, storecheck, storechek KA
 • XLS dugme na izvestaju anketa

7.30

 • Izveštaj Porudžbenica – ispravka na detaljima obračuna
 • Alternativna sifra prodajnog mesta je dodata na izvestaje
 • Anketa – izmenjen dizajn pri unosu pitanja i odgovora radi bolje preglednosti
 • Izvoz stavki za izveštaj Porudžbenice (grid)
 • Greška pri izmeni u povlačenju ruta za supervizore

7.20

 • Ispravka greške na izveštaju Asortiman pozicija
 • Izmenjena sinhronizacija dokumenata, povlače se samo promene
 • Grananje upitnika za aktivnost ankete – mogućnost definisanja hijerarhijskih pitanja za predefinisane odgovore
 • Automatizovano slanje izveštaja na mejl
 • Povećano ograničenje za veličinu fajla Dokumenta
 • Dodavanje naziva rute u Store check izveštaju
 • Ispravka prebrojavanja uspešnih poseta na izveštaju Korisnici
 • Izveštaj Ankete – omogućena pretraga aktivnosti po nazivu kucanjem u listi

7.10

 • Sortiranja dokumenata
 • Generisanje šifara u šifarnicima podešavanja
 • Komentar na aktivnosti Storecheck proširen na 500 karaktera
 • Izveštaj Coaching proširen za neodgovorena pitanja
 • Dodavanje kolone Vrsta proizvoda u izveštaj Zbirno (Pivot)
 • Ispravka greške na uvozu asortimana

6.90

 • Izvoz i uvoz veze korisnika i prodajnih mesta
 • Ciklusi jednomesečnog popunjavanja : Asortiman, Fejsing, Unos cena, Udeo na polici, Promocije, Tajni kupac, Ankete, Store check.
 • Opcija za brisanje svih ruta
 • Razdvajanje aktivnih i neaktivnih Aktivnosti u filteru Izveštaja
 • Uvoz asortimana iz excel file-a

6.80

 • Pivotirani izveštaj za ankete.
 • Sistem za čuvanje fotografija – raspored po mesecima, po folderima
 • Uvedena tri formata za thumbnail-ove
 • Ankete – tip odgovora fotografija, aktivnost , izveštaj Anketa i izveštaj Anketa Pivot
 • Redosled na asortimanu i mogućnost izmene istog
 • Sužen set podataka koji se šalje korisnicima koji ne rade porudžbenice
 • Mogućnost Izmene redosleda proizvoda na Unosu cena
 • Pivot izveštaji – ispravka pri pomeranju kolona, širine kolona, dodate kolone kako bi se moglo izbeći grupisanje

6.70

 • Proširen komentar u detaljima na 500 karaktera.

6.60

 • Kopiranje aktivnosti Store check i Store check KA u novu aktivnost
 • Default autor komentara
 • Izveštaji za neaktivne agente su vidljivi
 • Pri slanju podataka upisuje se verzija programa
 • Kopiranje veze agent-pos
 • Naziv POS-a se prikazuje na izveštaju ruta

6.50

 • Tip isporuke
 • Odvajanje komercijalnih uslova pri povlačenju podataka
 • Ispravka greške u update i delete predefinisanih odgovora.
 • Ispravka izveštaj Reklamacije.
 • Izveštaj Store Check – dodata Uspešnosti agenta.
 • Prikaz mesečne uspešnosti agenta na izveštaju Coaching
 • Procenat uspešnosti na Izveštaju Store Check (pivot)
 • Ispravljena vrednost na odgovorima za izveštaj Store check (pivot), kada se prevuku.
 • Nadređeni korisnik na izveštaju Fotografije
 • CSS za IE (Greška sa Primaocima, Grupe korisnika)
 • Izveštaj DSD i KA Store check (dodatno detalji u izvoz u excel) i Store Check (Pivot) – dodat prikaz komentara.
 • Šifarnik korisnika – uvedeni filteri za nadređenog korisnika.
 • Filteri na šifarniku korisnika za nadređenog korisnika.
 • Izveštaj posete izmene.
 • Nadređeni korisnik na izveštaju Coaching
 • Ispravka greške na izveštaju Coaching
 • Poništi izbor na listi nadređeni korisnik (detalji korisnika)
 • Izaberi/poništi sve POS na Detaljima korisnika
 • Prikaži Gradove za sve Regione

6.40

 • Ispravka izveštaja fotografija
 • Digitalni potpis na porudžbenici – izveštaj Detalji porudžbenice
 • Ispravka DSD Time Management-a
 • Store check – tipovi odgovora: proizvodi, označene vrednosti i formule
 • Ispravka na uvozu konkurentskih proizvoda
 • Store check KA
 • Coaching KA
 • Time Management KA
 • Ispravka greške na izmeni pitanja za Store check
 • Nove godišnje frekvencije za rute
 • Ispravka greške pri filteru na proizvodima – sopstveni i konkurentski
 • Ispravka nepotpune liste agenata na izveštajima

6.30

 • Ispravka povlačenja podataka za dokumente
 • Ispravka za uvoz proizvoda iz excel dokumenta
 • Ispravka DSD Time Management-a
 • Ispravka Ankete

6.20

 • Web konektor proširen
 • Ispravka Time Management-a
 • Na izveštaju proizvoda oznaka za fotografiju
 • Filter po zemlji – izveštaji, podaci

6.10

 • Izmenjen filter Udeo na polici na izveštaju Udeo na polici tako da radi u zavisnosti od izabrane države
 • Aktivnost Store Check
 • Dodati izveštaji Store Check i Store ChekPivot
 • Aktivnost Coaching
 • Izveštaj Coaching Pivot
 • Izvestaj rute ispravka računanje datuma
 • Ispravka Izvestaj za Rute pivot izvoz u excel
 • Izvestaj fotografije dopunjen sa aktivnostima: promocije, storecheck i asortiman pozicija
 • Šifarnik Korisnici sada radi ispravno u zavisnosti koja se zemlja odabere
 • Sistemska grupa svi korisnici – automatska dodela
 • Aktivnost prepiska
 • Ispravka izveštaja Unos cena

6.00

 • U Primaoce na aktivnostima dodata opcija Sve firme

5.70

 • Uvoz iz Excela POSova , Proizvoda i Zaliha

5.60

 • Dodat Sort Order na formi Proizvodi
 • Dodat izveštaj ShelfSharePivot
 • Izmena izveštaja ShelfShare
 • Ispravljen bug na izveštaju Porudzbenice, kolona PDV
 • Ispravljen bug na Rutama pri izmeni dva ista POSa
 • ShelfShare aktivnost – dodata polja Poslednji udeo na polici i forsiraj unos ukupne dužine

5.50

 • Izveštaj Asortiman pozicija

5.40

 • Vertikalna prava pristupa za aktivnosti
 • Prikaz šifri u svim šifarnicima
 • Šifarnik Izvora pozicija
 • Aktivnost Asortiman pozicija

5.30

 • Obavezno zatvaranje posete pre pune sinhronizacije
 • Prava pristupa za supervizora – šifarnici i izveštaji
 • Export u excel uzima podešavanja sa lokalnog računara
 • Parametar za rad sa višestrukim anketama
 • Uvedena veza agenta i magacina
 • Uveden veza magacina i proizvoda
 • Komercijalni uslovi
 • Uveden čitljiv broj porudžbenice
 • Status aktivan/neaktivan na šifarniku magacina

5.20

 • Omogućena podrška za unos null (prazno) za Unos cena
 • Dodat šifarnik Starosna doba
 • Novi izveštaj za promocije Proizvodi
 • Novi izveštaj za promocije Kontakti i pokloni
 • Novi izveštaj za promocije Statistika
 • Ispravljena greška – export praznog pivot grida u xls

5.10

 • Aktivnost Anketa – fotografija se kreira za pitanje na anketi (Izveštaj Fotografije, aktivnost Anketa)
 • Arhiviranje POS-a kad su promenjene određene vrednosti
 • Podešavanja porudžbenice – rabati
 • Agentima omogućen pristup izveštajima u Soko Centru
 • Ispravka manjih grešaka
 • Rute pivot – uspešnost rute
 • POS mapa – dodato polje za pretragu adrese
 • Izveštaj Zbirno pivot – dodat proizvođač

5.00

 • Aktivnost Ciljevi
 • Export u Excel izveštaja Merčandajzing Zbirno (Pivot) – formatiranje
 • Mogućnost izbora svih primaoca
 • Razne manje ispravke
 • Dodate fotografije na izveštaju Tajni kupac (POS)

4.70

 • Alternativni kodovi po kupcima
 • Isključivo agenti su korisnici mob. aplikacije
 • Dodela POS-a samo agentima
 • Izveštaj Detalji na Tajni kupac (Vrednost)

4.60

 • Na šifarniku proizvoda, firme i prodajnog mesta omogućen unos šifre. Izmena ove vrednosti moguća samo ako je podešen odgovarajući parametar.
 • Pivotiran izveštaj Tajni kupac
 • Na izveštaju Zbirno (pivot) dodat popup za izbor grupne funkcije.
 • POS – dodat tab sa prikazom komentara
 • U listi agenata na izveštajima su svi korisnici.
 • Dodela PDA uređaja je omogućena svim korisnicima
 • Ograničenje na 300 karaktera pri unosu napomene.

4.50

 • Volumeni za firme – zadaju se nivou meseca
 • Unos prodajnog mesta kao aktivnog se zadaje kroz parametar
 • Prate se izmene na prodajnom mestu i prikazuju kroz izveštaj

4.40

 • Parametar za rad sa porudžbenicama kojim se traži označavanje prethodno trebovanih proizvoda

4.30

 • Dodata težina za proizvod
 • Dodati volumeni prodaje, po firmi
 • Izveštaj Tajni kupac (volumen)

4.20

 • Aktivnost Dokumenti
 • Rute (pivot)
 • Dodate 2 nove POS kategorije: POS Format i POS Kategorija za firmu
 • Dodata nova opcija „Tipovi asortimana“
 • Kod definisanja korisnika dozvoljen unos šifre, a kod ažuriranja postojećeg korisnika izmena šifre je opciona (kroz parameter u web.config)
 • Dodata mogućnost vezivanja agenta za pos kroz korisnike, a ne samo kroz POS kao do sada

4.10

 • Datum utovara na porudžbenici
 • Integracija za aktivnost Akcije

4.00

 • Restriktivni asortimani
 • Izmene primaoca
 • Izveštaj Zbirno (pivot)
 • Aktivnosti (Akcije)
 • Rute (Mapa)
 • Izveštaj Posete (Mapa)
 • Poseta pamti u kojoj ruti je realizovana

3.60

 • Izveštaj Promocije Excel
 • Ispravka podataka dobijenih sa terena – izveštaj Reklamacije
 • Izmena izveštaja Ankete – podržava višestruke ankete po poseti za jednu zadatu anketu

3.50

 • Promocije izveštaj (Pivot)
 • Fotografije – izmenjen eksport, moguće je eksportovati slike u PDF ili XLS
 • Izmene na izveštajima – Fassortment, FpriceCheck i Ffacing, Posete, Komentar, Ankete, – sada je moguće ažurirati i brisati određene podatke.
 • Izmene na izveštajima – posete – sumarni izveštaj po artiklu
 • Izmenjen prevod „izmeni“ i „odustani”
 • Parametar za učitavanje poslednjeg unosa na mobilnoj aplikaciji (asortiman, unos cena, fejsing)

3.41

 • Forma za UID šifarnika Points Transaction Reason.
 • Izmene u aktivnosti Promotion Request: prepravljenje prevoda, izmena kolona u gridu i dodavanje novih info labela na glavnoj strani, izmena boja i ikone u gridu za promotion request
 • Izveštaj fotografije – ispravka upita za povlačenje podataka o fotografijama.
 • Izmena u prikazu liste ruta – umesto broj posova koji se duplirao, prikazuje tip rute.
 • Aktivnost Transakcija poena za aktivnost Tajni kupac.

3.40

 • Ispravka na izvestaju za komentare.
 • NumericButtonCount stavljeno na gridove koji imaju pager.
 • Forma za unos podataka za Promotion Request Rule.
 • Aktivnost Promotion Request.

3.30

 • Ispravka greške na aktivnosti anketa pri predefinisanim odgovorima
 • Ispravka prikaza kod proizvoda, scroll
 • Ispravka kod inserta: uradjeno zaključavanje pri unosu proizvoda i pri unosu tipa proizvoda
 • Ispravljene klijentske kontrole na asortiman, promocije, ankete – confirmpopup nije radio dobro.
 • Ispravka na POSM transakcijama. Dodat je korisnik koji menja podatke i datum izemene. Ispravljena greška pri unosu i update – u vezne tabele.
 • Ispravka slovne greške na Home strani.
 • Ispravljena greška da kad nema unesenih pitanja aplikacija ne može da prikaže detalje, nego ulazi i catch – aktivnost ankete.
 • Pri unosu korisnika upisujemo default True u ParameterUserGroup za parametar WithoutRoute.
 • Home stranica ispravljeni brojaci.

3.20

 • Ispravke klijentskog koda na aspx stranama – kod snimanja, dugme ‘Sačuvaj’ bilo onemogućeno i za sledeći ulaz u pop-up.
 • Na šifarnicima dozvoljeno dugme Save posle zatvaranja popupa.

3.11

 • Na aktivnosti ShelfShare ispravljena klijentska provera za grupu i podgrupu prozivoda, ukoliko je ček boks uključen, polje ne može biti prazno
 • Promenjena lista koja vraća nagrade, sada vraća nagrade samo za izabranu zemlju.
 • Dodati detalji promocije
 • Dugme „Snimi“ onemogućeno nakon klika jer se kod inserta dešavalo da snimi više puta. Dugme je onemogućeno na svim formama.

3.10

 • Dodati predefinisani odgovori za ankete, kao i opcija za višestruke odgovore.
 • Ispravljena greska na proizvodima na kopiraj podatke za druge drzave.
 • Ispravljena greska na komentarima sada vraca sve komentare, ne samo one na porudzbenicama.
 • Slike na komentarima se dobijamu po FCommentID-u a ne FVisitu.
 • Na Stanju Magacina onemoguceno brisanje ispod 3 stavke.
 • Dodat PromotionType i PromotionStatus šifarnik.
 • Ispravljena greska na Order Type – pri izmeni dodat upis tekuce vrednosti u text box za naziv.
 • Uradjena aktivnost promocije sa 3 taba, opste, nagrade i primaoci.
 • Na tabu opste dodaju se proizvodi u zavisnosti od proizvodjaca koji je izabran.
 • Na tabu nagrade biraju se nagrade koje ce se dodeljivati.
 • Primaoci su uradjeni kao na ostalim aktivnostima.
 • Na izvestaju fotografije izmenjen upit za vracanje broja slika.
 • Dodata jquery biblioteka za centriranje slika.
 • Ispravljena greka na anketama , sada povalci višestruke odgovore za jedno pitanje.
 • Ispravljen bug na promocijama, sada na izmeni se brisu proizvodi koji ne pripadaju proizvodjacu koji je izabran.
 • Na Accuntu, popravljen paging od grid view-a koji prikazuje uslove placanja i rabat.
 • Na izvestaju ankete u polje Odgovor ubaceni i predefinisani odgovori.

3.00

 • Na rutama proširena lista, dodat Tip rute, Dani, Autor
 • Ispravljena greška na detaljima izveštaja Tajni Kupac, sada se otvara forma.
 • Dodat šifarnik Tipovi rute. Podešavanjima rute dodate user grupe za rad bez rute.
 • Urađen Insert/Update ruta, dodat tip rute i autor, dani u nedelji. Na POS-ovima dodata Frekvencija, dodato dugme izmeni POS na ruti. Na listi dodata polja sa checkbox za dane u nedelji.
 • Izmenjen izveštaj Korisnici, dodato: Broj poseta za izabrani datum, Broj poseta u kojima ima bar jedna porudžbenica za period + broj brzih poseta (uključujući i brze posete), Procenat uspeha, Broj obavljenih pojedinačnih aktivnosti. Na detaljima dodat Broj poseta za izabrani datum/mesec/godinu sa porudžbenicama i Procenta uspeha. Na prodajnim mestima dodat padajući meni (Dodeljeni POS-ovi) sa stavkama Aktuelni (default) i Istorijski (unija, prikazuje aktuelne i istorijske). U listi dodato Broj poseta ukupno ikada, Broj poseta ukupno sa porudžbenicama, Procenat uspeha, Poslednja poseta, Poslednja porudžbenica.
 • Izmenjen izveštaj Posete, dodato: Broj obavljenih pojedinačnih aktivnosti, Geo. širina, Geo. dužina, Rastojanje od GPS koordinata agenta (snimljenih prilikom posete) do GPS koordinata POS-a (aktuelnih, dakle ne snimaju se prilikom posete), filter ih grupiše (0-100m, 100m-10km, 10km+), Brza.
 • Dodati Detalji na izveštaju Posete – prikazane su sledeća polja: POS, Firma, Agent, Početak posete, Kraj posete, Sinhronizovano. Ispod toga je prikazana Google mapa sa 2 lokacije: Plavi pin označava lokaciju POS, Crveni pin označava lokaciju otvaranja posete.
 • Na šifarnicima Podaci dodat UserModified.
 • Na aktivnostima ukinuta opcija čuvanja aktivnosti bez primaoca.
 • Na aktivnostima (obaveštenja, asortiman,udeo na polici, unos cena, fejsing ) u listu dodata kolona Nivo obaveze
 • Promenjeni header filteri da budu transparentni.
 • Ispravljen bug na aktivnostima, kod tajnog kupca i anketa, nije racunao dobro broj primaoca u listi.
 • Uradjen dashboard na home strani.

Prva grupa: Soko logo + ime, Br. verzije i link za stranicu Istorija verzija i Ime kompanije korisnika i vreme poslednje sinhronizacije sa ERP.

Druga grupa: Brojač na kome max. predstavlja br. POS-ova zadat kroz rute, a kazaljka prikazuje broj POS-ova koji ima ostvarenu posetu zadatu kroz rute, Brojač (gauge) na kome max. predstavlja br. POS-ova koji imaju ostvarenu posetu, a kazaljka prikazuje br. uspešnih poseta (barem jedna porudžbenica), i Vremenski period u kome se obrađuju podaci je DANAS, NEDELJA, MESEC.

 • Promenjen upit na Izvestaju Fotografije.
 • Promenjen upit na LastIntegration, sada vraca N/A ako nema sinhronizacije.
 • Na Home page dodat naziv Glavne firme.
 • Izmenjen je css da bude responsive.
 • Na izvestajima promenjen css za kalendare, datumi su crne boje.

2.22

 • Ispravljena greška na detaljima izveštaja Tajni Kupac, sada se otvara forma.
 • Dodat šifarnik Tipovi rute. Podešavanjima rute dodate user grupe za rad bez rute.
 • Urađen Insert/Update ruta, dodat tip rute i autor, dani u nedelji. Na POS-ovima dodata Frekvencija, dodato dugme izmeni POS na ruti. Na listi dodata polja sa checkbox za dane u nedelji.
 • Izmenjen izveštaj Korisnici, dodato: Broj poseta za izabrani datum, Broj poseta u kojima ima bar jedna porudžbenica za period + broj brzih poseta (uključujući i brze posete), Procenat uspeha, Broj obavljenih pojedinačnih aktivnosti. Na detaljima dodat Broj poseta za izabrani datum/mesec/godinu sa porudžbenicama i Procenta uspeha. Na prodajnim mestima dodat padajući meni (Dodeljeni POS-ovi) sa stavkama Aktuelni (default) i Istorijski (unija, prikazuje aktuelne i istorijske). U listi dodato Broj poseta ukupno ikada, Broj poseta ukupno sa porudžbenicama, Procenat uspeha, Poslednja poseta, Poslednja porudžbenica.
 • Izmenjen izveštaj Posete, dodato: Broj obavljenih pojedinačnih aktivnosti, Geo. širina, Geo. dužina, Rastojanje od GPS koordinata agenta (snimljenih prilikom posete) do GPS koordinata POS-a (aktuelnih, dakle ne snimaju se prilikom posete), filter ih grupiše (0-100m, 100m-10km, 10km+), Brza.
 • Dodati Detalji na izveštaju Posete – prikazane su sledeća polja: POS, Firma, Agent, Početak posete, Kraj posete, Sinhronizovano. Ispod toga je prikazana Google mapa sa 2 lokacije: Plavi pin označava lokaciju POS, Crveni pin označava lokaciju otvaranja posete.
 • Na šifarnicima Podaci dodat UserModified.
 • Na aktivnostima ukinuta opcija čuvanja aktivnosti bez primaoca.

2.21

 • Dodato polje komentari “Da/Ne” na izveštaju porudžbenice.
 • Na proizvodima dodat filer Proizvodi sa opcijama: Standardni, Konkurentni i Prikazi sve.
 • Izmenjeni primaoci na svim aktivnostima. Dodat u aktivnostima padajući meni Prodajna mesta sa opcijama: Sva prodajna mesta (automatski, bez filtera), Kroz filtere, Direktno biranje.
 • Dodat DateModified na šifarnicima Proizvodi, POS, Firme, Korisnik, POSM, Nagrade. Na aktivnostima dodat DateCreated, Date modified i UserIDModified.

2.20

 • U izveštaju Porudžbenica dodati filteri Datum od, Datum do, Agent, dodata kolona Sinhronizovano, urađen resize grida. Ograničen prikaz na 30.000, dodat izvoz u XLS.
 • U izveštaju Porudžbenica/Detalji, dodat tab Komentari, promenjene labele za datume.
 • Proširen šifarnik proizvoda za: Vrstu proizvoda, Temperaturni režim.
 • Na izveštaju Komentari dodati Detalji sa fotografijom.
 • Na izveštaju Fotografije dodata aktivnost Komentari.
 • Na podešavanjima za Asortiman – Kriterijumi ispunjenosti, zabranjeno da se briše ispod 3 stavke.
 • Na proizvodima sada mogu da se izaberu proizvodi nezavisno od statusa.
 • Izveštaj tajni kupac može da se filtrira za sve aktivnosti tajnog kupca.
 • Kod Aktivnosti Obaveštenja dodat tab Pročitano koji daje uvid ko je od agenata pročitao aktivnost.

2.13

 • Na podešavanjima porudženice dodato dugme sačuvaj.

2.10

 • Izmena – na proizvodima se prikazuje proizvodjač nezavisno od zemlje.

1.41

 • Dodati šifarnici za Temperaturni Režim i za Magacine
 • Promenjen format datuma
 • Dodata strana sa istorijom verzija
 • Dodat izveštaj fotogalerije
 • Promenjen meni da ima grupe za Aktivnosti i Izveštaje.
 • Dodata stranica sa istorijom verzija koji se poziva sa master-a.
 • Dodat novi tab Detalji na formi Firme za Rabat i Uslove plaćanja
 • Izmenjena forma Tipovi firmi, sistemski tipovi ne mogu da se menjaju i brišu
 • Dodat izveštaj top POS.
 • Izmenjen sifarnik za Temp. režim, dodat Short name.
 • Dodat šifarnik Tip porudžbenice
 • Na aktivnostima porudžbenice dodato polje za prethodne porudžbenice i različite vrste proizvoda.
 • Na proizvodima dodat padajući meni za vrste proizvoda.
 • U Podešavanja porudžbenica dodato polje za maksimalni rok isporuke.
 • Promenjen izveštaj porudžbenice, dodat tip porudžbenice i cena ukupno
 • Uvedeni sistemski tipovi za prava korisnika.
 • Izmene na porudžbenicama: dodate kolone za geografsku širinu i dužinu, Brzu porudžbenicu i izmenu, na detaljima dodat footer sa labelama: Ukupno bez pdv-a, Iznos pdv, Ukupno sa pdv-om

1.40

 • Obrisane slike za POS
 • Ispravka, prilikom update proizvoda se nije čuvao DateCreated.

1.39

 • Dodat šifarnik za Aktivnosti.
 • Slike vezane za aktivnosti izmeštene na file sistem.

1.38

 • Ispravka na izveštaju Korisnici – Prodajna mesta. Nije radio kada za neko od prodajnih mesta ne postoji poseta.
 • Ispravka na izveštaju Tajni kupac (vrednost), nije se prikazivao status prodajnog mesta kada se odabere period.

1.37

 • Promenjen izveštaj Korisnici – Prodajna mesta. Prikazuju se sve prodajna mesta za odabranog agenta. Umesto broja poseta aktuelne godine prikazuje se broj poseta u periodu odabranom na početnoj stranici izveštaja.
 • Obrisan izveštaj Posete bez aktivnosti.
 • Dodat izveštaj Posete.
 • Omogućeno čuvanje stanja kolona na izveštajima (nije postojalo na svim izveštajima).
 • Na izveštaju Tajni kupac (Vrednost) dodata šifra prodajnog mesta.

1.36

 • Ispravka na izveštaju Nagrade (Isporuka) tako da su količine i vrednosti samo za odabranu zemlju.
 • Dodata naslovna stranica.

1.35

 • Dodat izveštaj Posete bez aktivnosti.

1.34

 • Na izveštaju tajni kupac (vrednost) dodata mogućnost filtriranja po vremenskom periodu.

1.33

 • Ispravka na aktivnosti tajni kupac. Nije se osvežavala lista brendova nakon ponovnog učitavanja stranice.

1.32

 • Ispravka na izveštaju nagrade.

1.31

 • Ispravka na izveštaju za korisnike, sad ispravno prikazuje današnji broj poseta.
 • Dodat šifranik brendova za aktivnost Tajni kupac.
 • Izmenjena aktivnost Tajni kupac, na pitanju je moguće birati poziciju i brend.
 • Na izveštaju Tajni kupac dodate kolone za brend, poziciju, kategoriju i šifru kategorije prodajnog mesta.
 • Nova dva izveštaja za nagrade.

1.30

 • U šifarniku ruta ispravljeno da se prikazuju samo aktivna prodajna mesta za dodavanje.
 • U izveštaju Tajni kupac (vrednost) prepravljena logika za prikazivanje vrednosti.

1.29

 • Na izveštajima za asortiman, ankete i tajni kupac promenjen dozvoljen broj redova za prikaz sa 10.000 na 30.000.

1.28

 • Dodat izveštaj Tajni kupac (vrednost).

1.27

 • U šifarniku POS-ova dodati adresa, grad i JMBG za kontakt 1 i 2.
 • Dodati šifarnici nagrada, statusa nagrada i tipova nagrada.
 • Dodata mogućnost exporta svih šifarnika u excel.
 • Ispravka, nije radio filter u zaglavljima POS materijala i  nagrada.
 • U izveštaju za asortiman dodate kolone za naziv i šifru asortimana.
 • U šifarniku za proizvode dodati filteri za grupe, podgrupe i proizvođače. Na prikazu proizvođača dodata šifra.

1.26

 • U podešavanjima dodata GPS podešavanja sa tolerancijom u metrima za otvaranje posete na PDA.
 • Dodata nova aktivnost – Tajni kupac.
 • Promenjena logika za Google Map-e na prodajnim mestima.

1.22

 • Na izveštaju za asortiman, export-u u excel dodato predavanje zemlje za filtriranje.
 • Na izveštaju za ankete promenjena je struktura podataka, pamti se naziv, autor, kao i sva pitanja sa nivoom obaveze u tom trenutku. Dodata nova logika za export podataka u excel. Prikaz u grid-u ograničen na 10.000 redova.

1.20

 • Redizajn.
 • Čuvanje stanja kolona na izveštajima (koje su vidljive, koje nisu, raspored).
 • Dodata podešavanja za trebovanja, mogućnost prikazivanja finansijske kartice na PDA.

1.13

 • Na izveštaju za asortiman povećano vreme za export u excel (CommandTimeout).
 • Promenjena verzija DevExpress kontrola, sitne vizualne promene.

1.12

 • Na izveštaju za asortiman dodata nova logika za export podataka u excel. Prikaz u grid-u ograničen na 10.000 redova.
 • Na anketama dodata opcija “Jednokratna anketa”, čijim čekiranjem će se anketa na PDA prikazivati samo dok se prvi put ne popuni.

1.11

 • Svi export-i u Excel format prepravljeni sa xls na xlsx zbog ograničenja od 65k redova.
 • Dodate aktivnosti komentari i reklamacije.
 • Za izveštaje sa velikom količinom podataka povećano vreme učitavanja (CommandTimeout).
 • Na šifraniku firmi tip firme prepravljen da bude obavezan.
 • Na izveštaju za asortiman:
  • dodate grupe i podgrupe proizvoda sa šiframa.
  • promenjena je struktura podataka, pamti se naziv, autor, nivo obaveze kao i svi zadati proizvodi u tom trenutku.
 • Na aktivnosti asortiman:
  • dodat filter (row filter) za pretragu proizvoda.
  • dodata mogućnost masovnog menjanja asoritmana.
  • dodata mogućnost za masovno kopiranje asortimana.
 • Na šifarniku korisnika dodata šifra firme na izboru proizvođača.
 • Na šifranicima za proizvode i POS materijal prepravljen prikaz (problem je bio u nekim slučajevima kada isti proizvod/POS material postoje na više zemalja sa različitim statusom).
 • Na šifarniku ruta ispravljen bug za prikaz prodajnih mesta izabranog agenta.