LS DATA

iPlus WMS – Sistem za vođenje skladišta

iPlus WMS je paket programskih proizvoda koji dramatično povećavaju efikasnost logističkih procesa. Sistem za vođenje skladišta (magacinsko poslovanje) obezbeđuje korisniku savladavanje velikih količina robe, optimalno korišćenje prostora, vremena, opreme i ljudi. Sistem se takođe koristi i za označavanje u proizvodnji po GS1 logističkim standardima, uspostavljajući tako potpunu sledljivost robe.

iPlus WMS

iPlus WMS moduli

ZAŠTO iPLUS WMS?

 • Povećava PRODUKTIVNOST 100%
 • Povećava TAČNOST sa 99.0% na 99.9%
 • Optimizuje KAPACITET skladišta
 • Uspostavlja SLEDLJIVOST robe
 • Uspostavlja STANDARDE poslovanja
 • Potpuna KONTROLA svih procesa

KRATAK PREGLED FUNKCIONALNOSTI:

 • Bežično i bespapirno vođenje skladišta. Zadaci koje postavlja nadređeni poslovni sistem (ERP), u skladištu se izvode uz pomoć mobilnih računara (RF terminala), bez upotrebe papira, i u realnom vremenu.
 • Barkod, RFID i Voice. Sistem se zasniva na upotrebi modernih logističkih tehnologija automatske identifikacije, koje omogućavaju brz , pouzdan i efikasan rad u skladištu, uz smanjenje grešaka na minimum.
 • Označavanje. Označavanje u proizvodnji teče istovremeno sa predajom proizvoda iz proizvodnje, pri čemu su podaci (artikal, količina, datum proizvodnje, rok upotrebe, šarža/serija/lot) u barkodu prema standardima GS1 i EAN128, na paletnim i transportnim pakovanjima.
 • Sledljivost. Sistem upravlja skladištem gotove robe, ali podržava i vođenje magacina ambalaže, repro-materijala, sirovina i poluproizvoda. Uz označavanje robe u proizvodnji i praćenje kroz skladišne procese, omogućena je potpuna sledljivost od radnih naloga za proizvodnju po serijama, do krajnjih kupaca.
 • Tipovi skladišta. Podržani su različiti tipovi i tehnologije skladištenja: klasična regalna skladišta, podna skladišta, drive in i blok lokacije, protočni regali, automatska i poluautomatska skladišta.
 • Napredni algoritmi. Prilikom skladištenja, komisioniranja i drugih operacija u skladištu, koriste se optimalni algoritmi za popunjavanje lokacija po frekvenciji ili gabaritu robe, obračun optimalnog komisionog puta, praćenje FIFO/FEFO/LIFO ostalih principa u zavisnosti od rokova trajanja, kupaca, vrsta robe…
 • Transport i distribucija. Sistem optimizuje utovar i upravljanje rutama za distribuciju robe iz skladišta, za pojedinačne ili zbirne/linijske naloge.
 • Karantin kao oblik kvaliteta. Roba može da se uskladišti na bilo koju lokaciju u skladištu sa statusom „karantin', dok ne prođe uzorkovanje, inspekciju ili deklarisanje, sa blokadom izdavanja u međuvremenu.
 • 3PL obračun usluga. Za distributivne kompanije podržana je funkcija više vlasnika robe, i više fizičkih ili logičkih magacina, uz praćenje svih operacija manipulacije sa tom robom. Iz izveštaja se dobijaju kvalitetni podaci za obračun 3PL usluga. Takođe podržan je i rad carinskih skladišta uz vezu sa carinskim softverima.
 • Povratna ambalaža. U potpunosti je omogućeno označavanje i praćenje povratne ambalaže u vidu paleta ili transportnih kutija.

ZADOVOLJNI KORISNICI:

Petrol, Droga Kolinska, Jub, Intereuropa, Kolpa, Merit international, Tosama, Orbico, ITM Group, Chromos, Pošta Slovenije, MAHLE Letrika, Argeta Sarajevo, Lomas, Goričane, NT Logistika, Sibo G, Soko Štark, Aerodrom Ljubljana, Polycom, Von, ARC-Kranj, DSV

Preuzmite brošuru sa više informacija: