LS DATA

Soko – Sistem za terensku prodaju i merčandajzing

Soko je najbrža životinja na Zemlji sa zabeleženom brzinom od 320km/h, a poznat je i po preciznom vidu, 2.6 puta preciznijem od čoveka.

Soko Sistem za terensku prodaju i merčdandajzing – mobilna aplikacija

Prodaja robe široke potrošnje danas se smatra veoma kompleksnim umećem. Sistem donošenja odluka kupaca se pažljivo proučava, a prodavci se trude da svoju robu na policama izlože u skladu sa tim sistemom. Na policama prodajnih mesta nema prostora da zadovolji svačije apetite, pa se oko dobrih pozicija vode pravi mali ratovi.

Zbog toga je važno raspolagati kvalitetnim podacima o izloženosti proizvoda u prodajnim mestima. Međutim, ti podaci su za svako prodajno mesto različiti: Asortimani, udeli na policama, fejsing, rokovi trajanja… Tokom jednog dana, jedan agent na terenu trebalo bi da unese na hiljade informacija.

Prodaja na terenu zvuči vrlo jednostavno, ali šta da se radi kada komercijalista ima u ponudi puno artikala (50, 500, 5000…)? Kako da zna da li je svaki artikal raspoloživ? Kako da izračuna kompleksne popuste i akcije? Kako kupac da zna kolika je ukupna vrednost porudžbine? Naravno, sve može da se reši pomoću papira, telefona, angažovanjem više ljudi i vremena, i uz prisutne greške. Međutim, ukoliko su sve informacije u svakom trenutku dostupne na mobilnom računaru, ceo proces je mnogo efikasniji. SOKO jeste moćan alat koji omogućava kvalitetno upravljanje svim merčandajzing  i prodajnim aktivnostima i koji je do sada sa terena poslao desetine miliona porudžbenica i važnih merčendajzing podataka.

SOKO Centar je aplikacija kroz koju se upravlja šifarnicima proizvoda i prodajnih mesta, korisnicima dodeljuju aktivnosti, vrše sistemska podešavanja i gledaju izveštaji na osnovu prikupljenih podataka sa terena. Pomoću SOKO mobilne aplikacije, koja podržava Windows Mobile i Android OS, korisnici na terenu (merčandajzeri, prodavci, supervizori) izvršavaju zadate aktivnosti i vraćaju podatke u SOKO Centar.

Visoka fleksibilnost SOKO sistema pruža korisnicima mogućnost da velike količine podataka unose iznenađujuće brzo i precizno.

KRATAK PREGLED FUNKCIONALNOSTI:

Glavni šifarnik (artikli, firme, prodajna mesta, cene, zalihe…)
Rute (definisanje rasporeda obilaska prodajnih mesta)
– Scenario posete (definisanje scenarija posete za različite kategorije prodajnih mesta, grupe korisnika…)
Prodaja (poručivanje robe, finansijska kartica, datum isporuke, magacin, prethodne porudžbenice, akcije, nedavno trebovani proizvodi, obojeni asortimani…)
Asortimani (praćenje ugovorenih asortimana pojedinačnih artikala)
Fejsing (praćenje ugovorene zastupljenosti na pozicijama)
Dopune (stanje robe u magacinima prodajnih mesta)
Udeo na polici (unos zatečenog udela na policama uz vizuelni prikaz)
Unos cena (za zadate artikle, sopstvene i konkurentske)
Koučing (ocenjivanje obučenosti agenta kroz niz pitanja, sa formulom uspešnosti i fotografijama)
Store check (kompletan upitnik o stanju u objektu, sa automatskim obračunima prema formulama, označavanjem proizvoda, predefinisanim odgovorima, fotografijama i komentarima)
– Fotografije (stanje u prodajnim mestima, katalog proizvoda i planogrami)
– Obaveštenja (slanje različitih obaveštenja korisnicima, o radu sistema, promo aktivnostima…)
– Ankete (pravljenje proizvoljnih pitanja, sa unapred vrednovanim tipovima odgovora)
– POS materijal (praćenje statusa u prodajnim objektima i transakcija od dobavljača i magacina)
Tajni kupac (praćenje stanja u prodajnim mestima uz dodelu poena i mogućnost naručivanja nagrada)
Reklamacije i komentari (reklamacije po definisanom šablonu, slobodan komentar)
Izveštaji (detaljni izveštaji sa mogućnošću filtriranja i izvoza u excel i pdf format)
Podešavanja (napredna podešavanja po nivoima pristupa korisnika)

Preuzmite brošuru sa više informacija: