LS DATA

Uvod u mobilne tehnologije

Uvod u mobilne tehnologije

InStore magazin prepoznat je kao jedinstven, sveobuhvatan i pouzdan izvor najvažnijih i najaktuelnijih informacija iz FMCG sektora na domaćoj trgovačkoj sceni, u okruženju i svetu. Ekskluzivno za InStore magazin, direktor LS Date Stefan Lazarević, predstavlja čitaocima mobilne računare i tehnologije kroz seriju autorskih tekstova.

Pročitajte kompletno izdanje za januar 2013. ili tekst:

Uvod u mobilne tehnologije

Pre tačno 9 godina sam pisao svoj prvi članak o upotrebi mobilnih računara za unapređenje procesa terenske prodaje i magacinskog poslovanja. Na tržištu Srbije tada je bilo svega nekoliko firmi pionira koje su prepoznale prednosti mobilnih tehnologija i već investirale u nimalo jeftina rešenja – za tadašnje prilike. To je bio period kada je od ključne važnosti bila edukacija tržišta, koje je jako sporo ali ipak nezaustavljivo krenulo u „mobilizaciju“. Danas praktično sve firme koje nešto znače u FMCG sektoru znaju za prednosti mobilnih tehnologija i uveliko ih koriste.
Ipak, kako tehnologije napreduju sve brže, tako se i mogućnosti primene šire, kako na terenu, tako i u skladištima. Osim toga želeo bih da naročitu pažnju posvetim obračunu isplativosti investicija u mobilne tehnologije. Ipak ovaj uvodni tekst samo će pružiti osnovne informacije i načeti teme koje će se detaljnije razraditi u narednim brojevima.

Istorija

Mobilni računari u Svetu počeli su masovno da se koriste pre oko 30 godina. Psion je razvio prvi PDA uređaj „Organizer“, a Symbol, Intermec i ostale kompanije su svoje ranije iskustvo sa bar kod tehnologijom, iskoristili za razvoj mobilnih računara za skladišta. Ni ovaj deo globalnog tržišta nije zaobišao fenomen ukrupnjavanja, pa je interesantno da su Symbol i Psion sada deo kompanije Motorola Solutions, dok je Intermec u procesu akvizicije od strane kompanije Honeywell. Takođe, interesantno je da se Psion kao vodeći inovator u oblasti komercijalnih mobilnih računara (PDA, netbook, Symbian), odavno preusmerio isključivo na tržište industrijskih mobilnih računara, dok je Motorola prošle godine svoj celokupan komercijalni segment (vezan za mobilnu telefoniju) prodala kompaniji Google.
Kod nas su mobilni računari prvu masovnu primenu našli krajem osamdesetih godina prošlog veka u oblasti elektrodistributivnih preduzeća i komunalnih službi, gde su značajno ubrzali rad i smanjili greške prilikom očitavanja brojila. Devedesetih godina je otpočela primena u skladištima, naročito prilikom evidencije izlaza robe, kako bi se povećala preciznost. Istovremeno, krenuli su popisi robe u magacinima i maloprodajnim objektima, kao i popisi osnovnih sredstava. Protekla decenija je protekla u znaku terenske prodaje i unapređenja magacinskog poslovanja kroz napredne WMS softvere, dok su sada osim pomenutih, aktuelna i rešenja za kontrolu, naplatu i dostavu na terenu.

Primena

U narednim tekstovima više će biti reči o primeni mobilnih računara u FMCG sektoru, sa posebnim fokusom na terensku prodaju, merčandajzing i magacinsko poslovanje, a sada bi bilo zgodno pomenuti i neke druge primene. U poslednjih nekoliko godina najčešće (ujedno i najmanje popularno) mobilne računare viđamo u rukama kontrolora naplate parkinga ili javnog prevoza. Zatim tu su kurirske službe, šumari, pa servisne službe na terenu. U Svetu je velika primena u identifikaciji domaćih životinja i kućnih ljubimaca, čak i pacijenata unutar bolnica, pa kontroli javnih toaleta, odnošenju smeća… Veliki korisnici su i vojska i policija. Zapravo, mobilni računari se nalaze svuda tamo gde je moguće unaprediti procese gde je veliki protok informacija, robe, ljudi, dokumenata…
Ogromnim prodorom komercijalnih mobilnih uređaja (ranije PDA, sada smartphone i tablet uređaji) u proteklom periodu sa jedne strane značajno je porasla i primena i masovnost mobilnih računara, ali sa druge strane takvi uređaji jednostavno nisu konstruisani za zahtevnu primenu u unapređenju poslovanja na terenu ili u skladištima. Jedan od narednih tekstova baviće se naročito detaljno ovom temom, jer postoji puno uglova iz kojih bi trebalo sagledati sve posledice korišćenja robusnih ili komercijalnih mobilnih računara.

Softver

Prilikom uvoda pomenuo sam da je edukacija predstavljala ključan problem i prepreku masovnom korišćenju mobilnih tehnologija pre 10 godina. To se naročito odnosilo na softver, jer je bilo lakše zamisliti mobilni računar kao neki aparat koji sam od sebe ubrazava rad i smanjuje greške. Nekako se uvek podrazumevalo da aparat već unapred sadrži i softver, a zapravo mobilni računar bez softvera nema nikakvu primenu. Sa druge strane glavni adut za primenu mobilnih računara je brži rad sa manje grešaka, a to je moguće postići jedino uz pomoć vrlo intuitivnih softvera sa jednostavnim funkcionalnostima.
Menadžment često sagledava investiciju na sledeći način: „Kad već investiramo u mobilne računare, ne želimo da koristimo samo 5% njegovih mogućnosti, jer on može mnogo više!“. Međutim, upravo tih 5% mogućnosti računara koriste one najjednostavnije funkcionalnosti koje ubrzavaju rad i smanjuju greške. Postoje i softveri koji korišćenjem novih tehnologija (kamera, GPS, RFID…), i u skladu sa zahtevima tržišta nude veoma bogate mogućnosti, ali bi trebalo izbeći zamku da se aktivnosti predimenzioniraju, a korisnici opterete suviše velikim obavezama, jer se tada važni podaci razvodne i teže se dolazi do suštinski važnih informacija. Osnovni cilj zato ostaje – da se sam unos podataka (na terenu, u skladištima…) obavlja brzo i jednostavno, a da tzv. „backoffice“ softverska aplikacija te podatke obrađuje i nudi menadžmentu alate za detaljno podešavanje rada i izveštavanje. To može da se postigne jedino kroz visoku fleksibilnost i modularnost takvih softvera, koje omogućavaju optimalno doziranje aktivnosti u svakom trenutku.

Investicija

Zato se iskreno nadam da će serija tekstova o mobilnim tehnologijama u narednih nekoliko brojeva InStore magazina, biti zanimljiva menadžerima prodaje, marketinga, logistike, informatike, naročito onima koji raspolažu budžetima za investicije. Razlog za to je što se u periodima krize najčešće smanjuju investicije, a prioriteti se retko daju projektima koji realno nisu 100% neophodni za samo funkcionisanje firme. Međutim, u periodima krize najviše šanse imaju one firme koje su efikasnije, fleksibilnije, agilnije, a upravo to je ono što mobilne tehnologije donose.