LS DATA

Poslovno stručni skup u saradnji sa Privrednom komorom Beograd

Poslovno stručni skup u saradnji sa Privrednom komorom Beograd

U četvrtak 1.11.2018 u saradnji sa Privrednom komorom Beograd, održali smo poslovno stručni skup u prostorijama PKS. Tema skupa je bila „Unapređenje prodaje upotrebom softvera za terensku prodaju i merčandajzing“. Skup je otvorio predsednik PKS-Beograd, g. Aca Popović rečima da država podržava prelazak sa papirnog na digitalno poslovanje u svakom segmentu, kako u privredi tako i u javnoj upravi. Ispred LS Date, predavanja su održali direktor Stefan Lazarević i projekt menadžer Novak Savić. Obrađena je tema upravljanja svim prodajnim aktivnostima na terenu na digitalni način, kao što su slanje trebovanja, ankete, provera izloženosti robe i ugovorenih asortimana, itd… Uspešnu primenu Soko sistema predstavio je Nikola Žujević, IT menadžer iz Perutnine Ptuj-Topiko d.o.o. koja je korisnik softvera od 2015.

Soko Sistem se sastoji od SOKO Centra koji je namenjen menadžerima, i SOKO mobilne aplikacije (Android OS) namenjene radu na terenu. SOKO Centar je aplikacija kroz koju se upravlja šifarnicima proizvoda i prodajnih mesta, korisnicima dodeljuju aktivnosti, vrše sistemska podešavanja i gledaju izveštaji na osnovu prikupljenih podataka sa terena. Pomoću SOKO mobilne aplikacije korisnici na terenu (merčandajzeri, prodavci, supervizori) izvršavaju zadate aktivnosti i vraćaju podatke u SOKO Centar.

Visoka fleksibilnost SOKO Sistema pruža korisnicima mogućnost da velike količine podataka unose iznenađujuće brzo i precizno.

Soko PKB Soko PKB Soko PKB Soko PKB