LS DATA

Psion postao deo Motorola Solutions

Psion postao deo Motorola Solutions

1. oktobra uspešno je okončana akvizicija Psiona od strane kompanije Motorola Solutions. Psion, koji je širom Sveta prepoznat kao vodeći inovator i prvi proizvođač PDA računara, je tako postao deo najveće kompanije za automatsku identifikaciju i prikupljanje podataka (AIDC) na Svetu.

Psion će svojim inovativnim proizvodima i rešenjima dodatno obogatiti kvalitetnu ponudu kompanije Motorola Solutions, a veliki doprinos jačanju tržišne pozicije daće bogata mreža Psionovih korisnika i partnera širom Sveta.

Proces integracije 2 kompanije će se odvijati tokom 2013. godine, sa ciljem da osigura nesmetano poslovanje korisnicima i partnerima. LS Data će takođe obezbediti svim svojim postojećim ali i novim korisnicima potpunu i kvalitetnu podršku kao i do sada.